Helaas is er nog geen officiële Jekyll driver voor Laravel Valet maar dat kan met de volgende commando’s eenvoudig worden opgelost:

cd ~/.valet/Drivers/
wget https://raw.githubusercontent.com/laravel/valet/72603e278f80310a92838370fa4326a3592b2e5f/cli/drivers/JekyllValetDriver.php

Dit is een tijdelijke oplossing totdat pull request #29 van scrwdnet wordt geaccepteerd.